Lampband

Folckers har ett begränsat sortiment av lampband, vilket utökas successivt när så är möjligt.
Vi har gamla lampband från 30-50 talet, och en hel del nytt.

Hemsida av Smelink.se Smelink.se